STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ WYPRAWKA SZKOLNA

2013-08-26

Zapraszamy rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się do zapoznania się z warunkami przyznawiania stypendium szkolnego czy wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014. Szczegółowe informacje, warunki przyznawania pomocy, terminy składania wniosków dostepne są w zakładce: Jednostki Organizacyjne/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.