STYPENDIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY, WYPRAWKA SZKOLNA

2015-08-24

W zakładce Jednostki Organizacyjne / Zespół Obsługi Placówek Oświatowych / Informacje bieżące można znaleźć wszelkie informacje, wnioski, dokumenty do pobrania dotyczące udzielanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz dofinansowania zakupu podręczników szkolnych (wyprawka szkolna) na rok szkolny 2015/2016.