„ŚWIADOMY SENIOR”

2014-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach organizuje spotkania informacyjne dla seniorów na temat: „Zakres i formy pomocy dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych". Spotkania odbędą się 7 i 10 kwietnia br. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Podczas spotkania możliwe będzie uzyskanie informacji na temat:

- pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze, wolontariat);

- pomocy udzielanej poza miejscem zamieszkania (zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej);

- przysługujących świadczeń (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy);

- działań niezbędnych do orzeczenia stopnia niepełnosprawności, uzyskania renty czy emerytury;pomocy finansowanej przez PFRON (usuwanie barier architektonicznych, dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, turnusy rehabilitacyjne);

- innej pomocy, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

 

Na spotkaniach będzie można również uzyskać niezbędne druki. Informacji udzielać będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

 

Spotkania odbędą się:

- 07.04.2014 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 13.00 w NZOZ Centrum Usług Medycznych AA "REMEDIUM" Awramienko Sp. J., Pyskowice ul. Paderewskiego 11;

- 07.04.2014 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 13.00 w NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Nr 1, Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 10;

- 10.04.2014 r. (czwartek) od godz. 8.00 do 14.00 w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lekarska Spółka Partnerska K. Kaźmierczyk I B. Miarczyńska-Kunert, Pyskowice, ul. Sikorskiego 83.

 

Zapraszamy!