„ŚWIĘTO LASU – ROWEROWE ZAKOŃCZENIE LATA”

2017-08-08

26 sierpnia br. w Miasteczku Śląskim na terenie Parku Rubina odbędzie się festyn rodzinny organizowany w ramach planu komunikacji LSR. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Podczas święta nie zabraknie zajęć edukacjyjnych dla dzieci i dorosłych oraz leśnych zabaw czy prezentacji produktów wystawianych przez rękodzielników. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl. Zapraszamy!

Święto Lasu - plakat