ŚWIĘTO LASU W KALETACH

2016-09-09

24 września br. w Kaletach na terenie Ichtioparku (ul. Fabryczna) odbędzie się pierwsza edycja festynu rodzinnego pn. Święto Lasu. Festyn organizowany jest w ramach planu komunikacji LSR. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD. Podczas święta nie zabraknie konkursów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, leśnych zabaw czy prezentacji lokalnych produktów oraz degustacji potraw typowych dla regionu Śląskiego z mottem przewodnim "dary lasu". Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl. Zapraszamy!

Święto Lasu w Kaletach - plakat