Święto metropolitalnej rodziny - I konkurs literacki Metropolii

2020-06-19

Koronawirus zamknął nas w domach, ale sytuacja ma też – paradoksalnie – swoje jaśniejsze strony. Mamy więcej czasu dla siebie, bliskich i rodziny. To okazja do promowania tego, co w życiu człowieka  najważniejsze – miłości i radości czerpanej z życia rodzinnego i lokalnej historii. Dlatego, aby wzmocnić rodzinne wspólnoty, Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia nie rezygnuje z obchodów 13. Metropolitalnego Święta Rodziny. W miejsce imprez kulturalnych i sportowych proponuje rodzinną wycieczkę w przeszłość - Metropolitalny Konkurs Literacki pod hasłem „Rodzina przestrzenią spotkania”.

Święto metropolitalnej rodziny - I konkurs literacki Metropolii

Jest to konkurs na krótki tekst prozatorski (do 10 stron znormalizowanego maszynopisu, ok. 1,8 tys. znaków na stronę), dotyczący historii rodzinnych związanych z naszymi małymi ojczyznami. Teksty wyłonione w konkursie znajdą się w książce, która zostanie wydana w przyszłym roku we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.


Organizatorzy czekają na prace do 31 sierpnia br. Mogą być dostarczona listownie w dwóch egzemplarzach na adres: Biblioteka Śląska w Katowicach (plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice) lub Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (ul. Księdza Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze), bądź też drogą elektroniczną w postaci pliku PDF, który należy wysłać na adres: sekretariat@bs.katowice.pl lub sekretariat@biblioteka.zabrze.pl.


Każda praca powinna być podpisana godłem. W zamkniętej kopercie, oznaczonej kategorią wiekową i tym samym godłem co praca, powinien zostać umieszczony wypełniony i podpisany formularz Karty zgłoszenia uczestnika, a w przypadku uczestnika poniżej 16. roku życia - Karty zgłoszenia opiekuna prawnego uczestnika konkursu.


Więcej informacji w regulaminie.


Patronat honorowy nad konkursem objęli arcybiskup Wiktor Skworc – metropolita katowicki,  biskup gliwicki Jan Kopiec oraz biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.