SYMBOLICZNY OBELISK POJAWI SIĘ NA PLACU PONIATOWSKIEGO

2020-04-03

Reprezentacyjny charakter rynku uzupełnia jego otoczenie. Najbliższe zmiany pod tym kątem czekają Plac Poniatowskiego. Obiekt symbolicznie połączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość miasta. Obok elementów nawiązujących do historycznego kształtu monumentu pojawi się tablica upamiętniająca najnowsze dzieje Pyskowic – datujące się od okrągłych 15 lat partnertstwa z niemieckim Flörsheim nad Menem.

SYMBOLICZNY OBELISK POJAWI SIĘ NA PLACU PONIATOWSKIEGO

 

 

 

3 maja 2005 ówcześni gospodarze Pyskowic i Flörsheim złożyli swoje podpisy pod Przysięgą Bliźniaczego Partnerstwa. Na pamiątkę wydarzenia powstała tablica poświęcona przyjaźni obu miast.

Warto w tym miejscu nadmienić, że jest rodzaj odwzajemnienia – jedno z rond w miejscowości znad Menu nosi nazwę naszego miasta. Podobnym kurtuazyjnym gestem władze Pyskowic uczciły dwa lata temu 20-lecie partnerstwa z La Ricamarie. Dla podkreślenia szczególnych więzów łączących nas z francuskim miastem jego imieniem nazwano skwer na placu Piłsudskiego.    

Zaplanowane na 3 maja uroczystości związane ze świętowaniem jubileuszu współpracy ze względu na pandemię koronawirusa zostały odwołane. Ze względu na stopień zaawansowania prac stalowa tablica z inskrypcją pojawi się już jednak w pierwotnie założonym terminie.

 

SKWER OŻYJE W DAWNEJ FUNKCJI. Co najmniej równie inspirujące jak uwieczniona  w metalu  historia partnerstwa polskich Pyskowic i niemieckiego Flörsheim są dzieje miejsca, na które trafi. Dzisiejszy Plac Poniatowskiego kiedyś nazywał się "Neumarkt", w latach 1933-1945 „Platz der SA". W roku 1913 postawiony został tu pomnik z okazji 100-lecia rozpoczęcia wojen wyzwoleńczych (wojna Prusko-Francuska) i 25–lecia koronacji cesarza Wilhelma II. W 1923 r. podczas wielkich uroczystości do pomnika dołożono  tablice z nazwiskami mieszkańców Pyskowic (Peiskretscham) poległych podczas I wojny światowej. W roku 1945 po włączeniu Pyskowic do granic Polski pomnik został zniszczony. Przez pewien czas w miejscu tym (lata 60. XX w.) znajdował się basen przeciwpożarowy, który potem został zasypany.

 

Po obelisku pozostał granitowy postument, który znów znajdzie się na swoim miejscu. Umieszczone zostaną na nim cztery tablice. Obok już wspomnianej dwie kolejne upamiętnią pyskowiczan poległych w trakcie I wojny światowej (ok.150 nazwisk), a tematem trzeciej będzie historia miejsca z archiwalnym zdjęciem.

 

Budowa monumentu stanowi część szerszego projektu modernizacji terenu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Armii Krajowej. Założenia mówią o stworzeniu przestrzeni rekreacyjnej nawiązującej do dawnego charakteru miejsca.  Wokół pomnika pojawią się rośliny ozdobne, m.in. berberysy, hortensje, róże, jałowiec i cis. Przy odtworzonej alejce z kostki brukowej powstanie  klimatyczne podświetlenie. Atrakcyjność miejsca podniesie punktowa iluminacja pomnika. Zamontowane zostaną ławki i kosz. Znikną niepasujące do otoczenia betonowe płyty obrzeży. Projekt obejmuje również  naprawienie schodów w zachodniej części skweru oraz krawędzi murku.

 

Prace nad przebudową placu już trwają. Wykonawcą projektu i robót jest firma Calla z Katowic. Wartość robót to 150 tys. zł. Renowacja prowadzona jest w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, który roztacza swoją ochronę nad skwerem. Oddanie inwestycji zaplanowano na przełom kwietnia i maja.