SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

2009-07-06

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

 • Wyrobić nowy dokument.

 

Gdzie i jak zastrzegać?

 • W każdej placówce swojego Banku.

 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku.

 

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?

Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty,

 • paszport,

 • prawo jazdy,

 • książeczka wojskowa,

 • książeczka marynarska,

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pobytu,

Zastrzegane są także:

 • dowody rejestracyjne,

 • karty płatnicze.

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. dokumentów a liczba ta stale rośnie

 

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?

Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:

 • wyłudzenia pożyczki,

 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,

 • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,

 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Wszystko w imieniu osoby, której dokumentem się posłużono!

Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu dokumenty zostały skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem!

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

 

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?

W obronie przed realizacją transakcji oszukańczej, w celu ochrony interesów swoich Klientów, Banki utworzyły elektroniczny system wymiany informacji: System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

To system o bardzo dużym zasięgu działania. Zastrzeżenia przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach w czasie niemal rzeczywistym.

System działa od 1996 roku. W tym czasie kilkaset milionów zł nie wpadło do przysłowiowej „czarnej dziury". Pieniądze mogłyby być stracone w wyniku prób dokonania transakcji oszukańczych, prania brudnych pieniędzy czy też nieuprawnionego przewłaszczenia środków.

 

Organizator: ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Patronat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Kampanię czynnie wspiera Policja