Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • I Pyskowicki Bieg Mamuta
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PYSKOWIC

2019-01-11

Udostępniamy nowy portal mapowy pod nazwą: „System Informacji Przestrzennej”, dzieki któremu mieszkańcy, inwestorzy oraz turyści w prosty sposób będą mogli uzyskać ważne informacje na temat danych przestrzennych w Pyskowicach. Zapraszamy do wypróbowania powyższego narzędzia pod bezpośrednim adresem: http://sip.gison.pl/pyskowice lub klikając na baner, dostępny na naszej stronie internetowej.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PYSKOWIC


Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.
Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie w planie lub studium dla wybranej działki.
Warstwy tematyczne, jakie na dzień dzisiejszy obejmuje ww. Portal Mapowy to m.in.:
• ortofotomapa (mapa ze zdjęć lotniczych)
• działki ewidencyjne
• drogi
• budynki wraz z numeracją adresową
• obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
• obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
• mienie gminne (wyróżnienie działek, będących we władaniu gminy)
• gminna ewidencja zabytków

Informujemy również, że aplikacja będzie aktualizowana co kwartał, a także, w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy rozszerzana o dodatkowe warstwy.
Jednocześnie, proszę pamiętać, że dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Pyskowice.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Inwestycji, p. Agnieszką Glodt; email: a.glodt@pyskowice.pl lub p. Martą Kolanek; email: m.kolanek@pyskowice.pl lub kontakt telefoniczny tel.: (32) 332 60 58.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę