SYTUACJA POWODZIOWA W PYSKOWICACH - 17.05.2010 GODZ. 22.30

2010-05-17

Utrzymujące się opady spowodowały podtopienie bardzo ważnych dróg stanowiących główne połączenia komunikacyjne na trasie Bytom - Toszek oraz Gliwice - Tworóg. Nie przejezdne na terenie naszego miasta są następujące drogi:

• droga krajowa nr DK 94 tzw. „obwodnica miejska" w kierunku Bytomia od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr DW 901 - ul. Gliwicką.

• droga powiatowa nr DP S 2905 - ul. Gliwicka /ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z DK 94 do skrzyżowania z ul. Kard. Wyszyńskiego w kierunku Tworogu i przeciwnym,

• ul. Wiejska w obrębie dzielnicy Czerwionka na trasie Dzierżno - Z.M. BUMAR ŁĄBĘDY.

Bardzo wysoki jest też poziom lustra wody w korycie rzeki Drama pod mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 901 - ul. Gliwickiej, grożący jej podtopieniem. Zaczyna pojawiać się woda na drodze krajowej nr DK 40 o trasie Pyskowice - Bycina - Ujazd. Wszystkich kierowców jadących w kierunku miasta Pyskowice ostrzegamy przed zaistniałą sytuacją.

 

Równocześnie informujemy, że wystąpiły podtopienia budynków mieszkalnych przy ul. Nad Łąkami oraz ul. Mickiewicza. Kilka osób z tych budynków zostało ewakuowanych do pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Kopernika 2. W Urzędzie Miejskim działa sztab przeciwpowodziowy pod przewodnictwem burmistrza Wacława Kęski, monitorujący na bieżąco występujące zagrożenie powodziowe i koordynujący działania ograniczające skutki miejscowych podtopień.
Stopień zagrożeń powodziowych Miasta Pyskowice jest zależny od spiętrzenia lustra wody na zbiorniku Dzierżno Małe.
Całodobowy telefon kontaktowy 32332-60-06 lub 986.