SYTUACJA POWODZIOWA W PYSKOWICACH - 17.05.2010 GODZ.13.00

2010-05-17

W związku z zagrożeniami powodziowymi  w naszym mieście informujemy o bieżącej sytuacji w Pyskowicach - stan na godzinę 13.00

1. Bardzo trudna sytuacja na stacji paliw ORLEN. JRG Pyskowice wypompowuje wodę, Straż Miejska kieruje ruchem, zamknięto odcinek drogi 901 od skrzyżowania z ulica kard. Wyszyńskiego do obwodnicy (DK 94)

2. Drama wylała na odcinku ul. Mickiewicza - zagrożone budynki od nr 31 do 51, kilka podtopionych.

3. Przy ul. Nad Łąkami zagrożonych 6 budynków zalaniem, celem przeciwdziałania przekopano drogę (pasaż dla pieszych) celem odpływu wody na łąki.

4. Zalane mostki lokalne w górnym odcinku rzeki Dramy (ul. Zaolszany), przy ul. Mickiewicza.

5. Zagrożenie podtopienia budynków przy ulicy Rzecznej.

6. Zagrożenie przelania rzeki przez obwodnicę (DK 94), w okolicy stacji ORLEN, co może spowodować zamknięcie tej drogi dla ruchu.

Na terenie miasta trwa akcja pomocy przeciwpowodziowej, zgłoszenia przejmowane są pod numerem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 986