SYTUACJA POWODZIOWA W PYSKOWICACH - 18.05.2010 GODZ. 11.00

2010-05-18

Ciągłe opady deszczu na terenie całego Województwa Śląskiego są bezpośrednim powodem podtopień terenów zalewowych sąsiadujących z korytem rzeki Drama i jeziorem Dzierżno Małe oraz terenów rolnych, leśnych i łąk w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice. Konsekwencją występujących anomalii pogodowych jest również zalanie kilku dróg stanowiących podstawowe połączenia Pyskowic głównie z Gliwicami.
Aktualnie nie przejezdne na terenie naszego miasta są następujące drogi:

• droga powiatowa nr DP S 2905 - ul. Gliwicka /ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr DK 94 do skrzyżowania z ul. Kard. Wyszyńskiego w kierunku Tworogu i przeciwnym (zalana została stacja benzynowa ORLEN na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Gliwicką - odcinkiem drogi powiatowej nr DP S 2905)

• ul. Wiejska w obrębie dzielnicy Czerwionka na trasie Dzierżno - Z.M. BUMAR ŁĄBĘDY.

 

Wysoki lecz stabilny jest też poziom lustra wody w korycie rzeki Drama pod mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 901 - ul. Gliwickiej.
Rozlana woda z rzeki Drama na odcinku płynącym niemal równolegle do drogi krajowej nr DK 40 tj. ul. Mickiewicza od skrzyżowania z DK 94 w kierunku Byciny zaczyna podpływać do w/w drogi. Zalane są posesje prywatne położone wzdłuż południowej krawędzi drogi. Właściciele tych posesji chcąc uniknąć zalania pojazdów wyprowadzili je na ulicę, w związku z czym można spodziewać się zakłóceń płynności ruchu drogowego na kierunku od Byciny do DK 94.

Stopień zagrożenia powodziowego na terenie miasta Pyskowice jest zależny od spiętrzenia wody na zbiorniku Dzierżno Duże.

W dalszym ciągu wszystkich kierowców jadących w kierunku miasta Pyskowice ostrzegamy przed zaistniałą sytuacją.


W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach działa sztab przeciwpowodziowy monitorujący na bieżąco występujące zagrożenie powodziowe i koordynujący działania ograniczające skutki miejscowych podtopień.
Informacje w tym zakresie można uzyskać pod całodobowym nr telefonu: 32/332-60-06 lub 986.