SYTUACJA POWODZIOWA W PYSKOWICACH - 18.05.2010 GODZ. 15.00

2010-05-18

W związku z zanikaniem opadów deszczu i powolnym obniżaniem poziomu lustra wody rzeki Dramy przywrócona została przejezdność drogi powiatowej DP S 2905 ul. Gliwicka / ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 94 do skrzyżowania z ul. Kard. Wyszyńskiego w kierunku Tworogu ( przy zalanej Stacji Paliw „ORLEN").

Informujemy jednocześnie, że w dalszym ciągu nie przejezdna ul. Wiejska - obręb dzielnicy Czerwionka na trasie Dzierżno - ZM BUMAR ŁABĘDY.


Informacje w zakresie przejezdności dróg uzyskać można pod całodobowym nr telefonu: 32/332-60-06 lub 986