SYTUACJA POWODZIOWA W PYSKOWICACH - 19.05.2010 GODZ. 10.00 ODWOŁANIE STANU ALARMU POWODZIOWEGO

2010-05-19

Od wczoraj sytuacja powodziowa w naszym mieście znacznie się poprawiła, w związku z czym burmistrz Wacław Kęska podjął decyzję o odwołaniu alarmu powodziowego wprowadzając ponownie stan pogotowia powodziowego.

Ponadto sytuacja przedstawia się następująco:

1. Poziom lustra wody na rzece Dramie znajduje się w górnym stanie koryta rzeki.

2. Wszystkie drogi publiczne na terenie miasta są przejezdne.

3. W dalszym ciągu występują podtopienia gospodarstw w rejonie śluzy wlotowej do zbiornika Dzierżno Małe.

4. Trwa szacowanie szkód powodziowych na terenie Gminy Pyskowice w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

Zarządzenie Nr RZ0151-SO/85/10 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego w mieście Pyskowice.