SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM

2011-06-16

Meningokoki to bakterie wywołujące groźne zakażenia określane mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. Najczęstszymi skutkami zakażeń wywoływanych przez te bakterie są posocznica (sepsa), czyli zakażenie krwi oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Co dziesiąta osoba umiera w wyniku zakażenia meningokokami, a u 20% pacjentów występują powikłania, takie jak uszkodzenie słuchu lub niedowład kończyn. Zakażeniom możemy skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia.

Nasza gmina jako jedna z pierwszych w województwie śląskim podjęła inicjatywę organizacji bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko bakteriom menigokokowym typu C. Podczas konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Rola samorządów lokalnych w profilaktyce zakażeń meningokokowych" zorganizowanej w dniu 24 września 2009r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, wyróżnieni zostaliśmy specjalnym dyplomem uznania za podjęcie i realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Przypomnijmy - to w 2008r. władze naszego miasta, aktywnie angażując się w ochronę zdrowia i życia swoich mieszkańców, zdecydowały o sfinansowaniu mieszkańcom Pyskowic, szczepionek. Inicjatorami i pomysłodawcami tej akcji była Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Program zdrowotny, na bazie którego realizowana była akcja szczepień, obejmował dzieci siedmioletnie zamieszkałe w Pyskowicach.

 

Obecna kadencja Rady Miejskiej postanowiła kontynuować przedsięwzięcie. Decyzja ostateczna zapadła podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2011r., kiedy podjęto uchwałę przyjmującą „Program zdrowotny na lata 2011-2014, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice, przeciwko bakteriom menigokokowym grupy C". Tym razem szczepieniami objęte zostaną dzieci siedmioletnie oraz dodatkowo trzyletnie zameldowane w Pyskowicach.

 

Harmonogram szczepień:

Rok 2011

- dzieci urodzone w 2004 roku i 2008 roku

Rok 2012

- dzieci urodzone w 2005 roku i 2009 roku

Rok 2013

- dzieci urodzone w 2006 roku i 2010 roku

Rok 2014

- dzieci urodzone w 2007 roku i 2011 roku

 

Realizatorami programu będą pyskowickie NZOZ-y, które przeprowadzą szczepienia nieodpłatnie:

- NZOZ Centrum Usług Medycznych „AA Remedium" ul. Paderewskiego 11 Pyskowice

- NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego - Lekarska Spółka Partnerska, ul. Sikorskiego 64a Pyskowice,

- NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1, ul. Wojska Polskiego 10 Pyskowice.

 

Prowadzona od 2008r. akcja szczepień dla dzieci spotkała się z dużym zainteresowaniem rodziców. Dzięki sfinansowaniu szczepień ze środków samorządowych udało się zaszczepić już 335 małych Pyskowiczan. Kontynuacja działań spowoduje w konsekwencji zaszczepienie całej populacji dzieci urodzonych w latach 2001-2011. Tego rodzaju akcja przyniesie niewątpliwie najlepszy efekt epidemiologiczny.