SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

2011-12-30
W nadchodzącym 2012 Roku
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
życzą Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta Pyskowice