SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU. „KONOPNICKA” ZAPRASZA NOWYCH UCZNIÓW

2020-05-05

Rygory, ograniczenia, zdalne nauczanie. Koronawirus postawił na głowie szkolny kalendarz, ale oświatowe życie nie stoi w miejscu. Szkoły, choć inaczej niż zwykle, bo jeszcze przed egzaminami ósmoklasistów, rozpoczynają rekrutację. Nabór ruszył również w Zespole Szkół im.Marii Konopnickiej.   

SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU.  „KONOPNICKA” ZAPRASZA NOWYCH UCZNIÓW

W „Konopnickiej” stare są tylko mamuty Hasło promocyjne dobrze oddaje charakter szkoły, która odnawia swoje oblicze. Dzięki środkom unijnym i programom rządowym już teraz dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, a nadal planuje rozwój. Posiada nowoczesne  pracownie przedmiotowe  oraz trzy mobilne i  dwie stacjonarne pracownie komputerowe. Wkrótce dołączy do nich sala do nauki języków obcych, wyposażona w indywidualne stanowiska audio dla uczniów.


Nowe pracownie, zawody z przyszłością, innowacyjne programy nauczania. Jeśli do tego dodamy nowocześnie urządzone miejsca rekreacji dla młodzieży (świetlica oraz kawiarenka „Pod regałem” w bibliotece szkolnej), prężnie działający wolontariat, „Spotkania ze sztuką”, zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań - to mamy szkołę na medal.


W nadchodzącym roku szkolnym „Konopnicka” proponuje ósmoklasistom  naukę w liceum ogólnokształcącym (klasy: politechniczna, wojskowa, humanistyczna, medyczna), w technikum (kierunki: logistyk oraz spedytor), a także w wielozawodowej szkole branżowej.


O tym, że funkcjonująca w pięknym budynku od 75 lat szkoła, to szkoła na miarę XXI wieku  można przekonać się w łatwy sposób: już we wrześniu podejmując w niej naukę. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: http://zsmk.edu.pl/