SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2008-01-22

24 stycznia o godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach (s. 360 - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych) odbędzie się spotkanie dotyczące wypełniania ofert przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność gospodarczą pożytku publicznego.

Spotkanie organizowane jest w związku z ogłoszeniem przez Powiat Gliwicki otwartego konkursu ofert na zadania o przyznanie dotacji ze środków publicznych składane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm).  Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PCOP znajdziecie Państwo na stronie: http://starostwo.gliwice.pl/pl/pages/pcop.php