SZKOLENIE DOTYCZĄCE UZALEŻNIEŃ

2012-04-20

25 kwietnia br. (10.00-16.00) w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Paderewskiego 5, w Pyskowicach odbędzie się szkolenie dla różnych grup zawodowych dotyczące środków psychoaktywnych i uzależnień organizowane przez gliwickie Stowarzyszenie GTW. Szkolenie skierowane jest do środowisk zawodowych, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem: pedagodzy szkolni, policja (dzielnicowi), pracownicy pomocy społecznej, pracownicy i wolontariusze świetlic socjoterapeutycznych, pedagodzy ulicy.

Osoba prowadząca:

MAREK OLEŚ - kierownik Punktu Konsultacyjnego w Pyskowicach, Specjalista terapii uzależnień (nr certyfikatu SP/0242/2007). Ukończył 7-letni trening w zakresie uzależnień organizowany przez Instytut Śródziemnomorski w Palermo, Uniwersytet kalifornijski w San Diego i UNDCP przy Światowej Organizacji Zdrowia. I stopień Studium Metod Psychokorekcyjnych Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. 19-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. 8 lat jako Lider społeczności terapeutycznej. Obecnie pracuje w Ośrodku rehabilitacji i wychowania dla młodzieży uzależnionej.

 

Tematyka:
- Klasyfikacja- podział środków psychoaktywnych
- Mechanizmy i przyczyny powstawania uzależnień
- Specyfika pracy z osobą eksperymentującą z narkotykami

 

Informacje dodatkowe:
Osoby uczestniczące otrzymają certyfikat uczestnictwa. Na miejscu będzie można podbić delegację. Przewidziana jest przerwa na kawę/herbatę. Ilość miejsc ograniczona.

 

Kontakt:
Dariusz Opoka
Tel.: 500 170 516, gtw.gliwice@poczta.fm, www.gtwgliwice.pl