BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: "JAK PISAĆ DOBRE PROJEKTY, REALIZOWANE NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO?"

2014-03-20

Projekt „Trasa 78", działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza 25 marca br. (wtorek) na bezpłatne szkolenie w ramach spotkania sieciującego „Jak pisać dobre projekty, realizowane na terenie powiatu gliwickiego?". Szkolenie jest adresowane do pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Jego celem jest wzrost wiedzy i umiejętności wśród lokalnych liderów organizacji z zakresu pisania projektów i skutecznego pozyskiwania środków na działania społeczne realizowane na terenie powiatu gliwickiego. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach. Dokumenty do pobrania: Organizacje pozarządowe/Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Agenda:

- przegląd możliwych źródeł finansowania projektów

- metoda projektowa

- wypełnianie formularzy wniosków aplikacyjnych

- zasady przyznawania dotacji

- jak przygotować dobry projekt?

- obowiązki realizatora projektu

 

Miejsce:  Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice (II piętro)

 

Data:  25 marca (wtorek) 2014, godz. 16.30

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie ze sobą wypełnionych formularzy:

1. „Dane instytucji" – podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania organizacji (zgodnie z KRS), zwierający pieczątkę organizacji (z datą 25 marca 2014).

2. „Dane osoby" - uzupełniony i podpisany przez uczestnika szkolenia (z datą 25 marca 2014).

 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 503-649-169 lub mailowo: b.antosik@gcop.gliwice.pl.

 

Szkolenie organizowane jest w ramach spotkania sieciującego projektu „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.