SZUKANIE KOMPROMISU NA SKRZYŻOWANIU

2008-08-21

W dniu dzisiejszym (czwartek 21.08.) odbyło się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach spotkanie z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mieszkańców Pyskowic, radnych Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą Jolantą Drozd, oraz Urzędu Miejskiego na czele z zastępcą burmistrza - Wiesławem Leszczyńskim.

Po trwającej prawie 2 godziny dyskusji, podczas której każda ze stron wypowiedziała się odnośnie prowadzonej przebudowy skrzyżowania obwodnicy z ulicą Powstańców Śląskich, GDDKiA zaproponowała kompromis w postaci dokończenia realizacji przebudowy, wprowadzenia rozwiązań założonych w projekcie, czyli przejazdu obwodnicą oraz prawoskrętów i przetestowanie tego rozwiązania przez ustalony okres czasu. W przypadku pogorszenia stanu bezpieczeństwa, przedstawiciele GDDKiA zapewnili o możliwości zmiany tego rozwiązania poprzez powrót do dotychczasowej organizacji ruchu. Komitet Protestacyjny Mieszkańców nie zgodził się jednak na tę propozycję. Kompromisem ze strony mieszkańców jest zgoda na likwidację lewoskrętu, przy pozostawieniu przejazdu drogi na wprost z dzielnicy południowej do miasta. Zmiana projektu wymaga jednak czasu i konsultacji ze strony GDDKiA, gdyż całość modernizacji finansowana jest z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Gambit 2005, którego celem jest ograniczenie liczby wypadków w transporcie m.in. poprzez ograniczenie przejazdów poprzecznych. Stanowisko Urzędu Miejskiego w Pyskowicach jest zbieżne z poglądami mieszkańców w tej kwestii, dlatego władze samorządowe angażują się i wspierają działania mające na celu zawarcie porozumienia i pozostawienie przejazdu poprzecznego przez obwodnicę.

Strony zgodziły się na kolejne spotkanie za 3 tygodnie. W tym czasie prace na skrzyżowaniu zostaną wstrzymane.