Hotel Germania


Do stycznia 1945 roku w budynku tym przy ul. Powstańców Śląskich dawna Bahnhofstrasse 29 (w latach 30-tych przemianowana na Gleiwizterstrasse 7) znajdował się Hotel „Germania". Hotel zmieniał wielokrotnie właścicieli. Znajdowała się w nim sala oraz kawiarnia. Hotel był miejscem spotkań różnych stowarzyszeń.

Do ciekawych wydarzeń można zaliczyć: koncerty w wykonaniu kapeli 2-go Śląskiego Regimentu Ułanów z Gliwic, koncerty w wykonaniu kapeli 22-go Regimentu „Keitha" z Gliwic, sztuki teatralne wystawiane przez Teatr Miejski w Gliwicach pod dyrekcją Willego Wittig'a oraz seanse filmowe z wykorzystaniem kinematografu.

W niespokojnym okresie po I wojnie światowej odbywały się wiece polityczne. 23 lutego 1919 roku zebrało się około 800 osób, mieszkańców Peiskretscham (Pyskowice), aby zaprotestować przeciwko próbom wcielenia Górnego Śląska lub jego części do nowo powstającego państwa polskiego. Utworzony został miejscowy komitet Wolnego Związku dla Ochrony Górnego Śląska.

W lipcu 1921 r. hotel wydzierżawiony został przez Potykę, zwolennika Polski. Od tej chwili było to miejsce zebrań Polaków. W tamtych czasach budynek ten był świadkiem walki politycznej w naszym mieście i regionie. W czerwcu 1924 r. przy Hotelu Germania uruchomiono pierwsze pyskowickie kino pod nazwą „Helios-Lichtspiele". Pierwszym filmem był film „INRI".

Hotel Germania miał również wyszynk piwa, gdzie m.in. można było nabyć piwo toszeckie (Toster Burgbrau) oraz piwo wrocławskie (Haase Bier i Kissling Bier).

Po wejściu naszego miasta do granic Polski w 1945 r. budynek ten przeznaczono na mieszkania. Z czasem w salach na parterze ulokowano różne instytucje.

 

Poniższe materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Rolanda Skubały.