Kościół św. Mikołaja


Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1256 r. z dokumentu wrocławskiego ks. biskupa Tomasza. Fundatorami byli Lutozat i Lonek synowie Pisko. Kościół był drewniany i poświęcony św. Pawłowi. Św. Mikołaj jako patron pojawia się w roku 1412 r. Za panowania księcia Przemka Toszeckiego (1433-1484), powstał nowy kościół murowany w stylu gotyckim (do dnia dzisiejszego pozostała po nim część od ołtarza głównego do ambony).Kościół był mały, miał mocne mury i wysokie wąskie okna. Podczas reformacji w latach 1560 - 1627 kościół należał do protestantów. W roku 1622 kościół został podpalony i spłonął. Ruiny sterczały przez pięć lat. Zanim został przejęty przez katolickiego proboszcza w 1629 r., w roku 1627 został odbudowany. Po północnej i południowej stronie dobudowano kaplice, nad którymi były chóry z potężnymi sklepieniami, okna zostały zaokrąglone i poszerzone, część zamurowano. W 1728 r. drewniany sufit zastąpiono pięknym sklepieniem. 23.06.1822 r. podczas wielkiego pożaru kościół znów uległ zniszczeniu. Odbudowa ruszyła zaraz po tej tragedii, koszt wyniósł 9700 talarów. Dach został pokryty dachówką, naprawiono sklepienie i ściany, które wewnątrz pokryto marmurowymi płytami, wybudowano chór muzyczny. Od strony zachodniej dobudowano wieżę w stylu gotyckim. Kamień pod budowę wieży wmurowano 04.07.1823 r., projekt wykonał inspektor budowlany Deschner z Gleiwitz (Gliwice).Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się 26.09.1823 roku. 06.07.1917 r. dwa dzwony naszego kościoła zostały zarekwirowane na rzecz wielkiej wojny. W poniedziałek 03.07.1922 roku po godz. 17.00 przejeżdżający oddział żołnierzy Francuskich, ostrzelał budynki w naszym mieście. Trafiona została również wieża kościoła św. Mikołaja. Ostatni raz wieża naszego kościoła została uszkodzona 22.01.1945 r., kiedy to wkraczający żołnierze Armii Czerwonej ostrzelali ją z dział czołgowych. Kościół przed wojną posiadał wiele artefaktów sakralnych: krucyfiks z 1375r., monstrancję z ok.1760-70r., kielich z 1730r., kielich z 1510r. oraz kielich z 1515r.

Poniższe materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Rolanda Skubały.

Zdjęcie krzyża oraz kielichów pochodzą z książki "Kunst in Oberschlesien" ("Sztuka na Górnym Śląsku").