Ratusz


Symbol i niemy świadek historii naszego miasta. Pyskowice uzyskały prawa miejskie około roku 1260. Nasze miasto założone zostało na prawie niemieckim (magdeburskim). Charakterystyczne dla powstałych na tym prawie miast jest: duży rynek w środku miasta, z którego wybiegają równolegle ulice, a pośrodku rynku znajduje się ratusz. Pierwszy ratusz z pewnością był drewniany, tak samo jak pozostałe zabudowania (kościół, szkoła). Mało wiemy na temat historii tego budynku z początków istnienia naszego miasta, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty. Możemy przypuszczać, że ratusz mógł być zniszczony podczas wojen husyckich w XV w. Wiemy, że w latach 1430 – 1433 w naszym mieście byli husyci, paląc je i plądrując. Pierwszą wzmiankę znajdujemy w dokumencie Register Contribuci (księga podatkowa), w której czytamy, że 18.06.1680 r. wybuchł pożar, w którym spalił się również ratusz. Pozostały po nim tylko mury. Z pewnością został on odbudowany. Dokładniejszy opis ratusza znajdujemy w opisie z roku 1723 potrzebnym do naliczenia podatku. Możemy dowiedzieć się z niego, że w budynku ratusza znajdowała się izba dla posiedzeń magistratu, pod nią była piwnica, a nad izbą był sufit i drewniana wieża z zegarem. Możemy przypuszczać, że w tej postaci ratusz pozostał do dnia, który zmienił wygląd naszego miasta. 23 czerwca 1822 r. wybuchł wielki pożar który zniszczył nasze miasto. Spaliła się doszczętnie większość zabudowań. Ogień nie oszczędził naszego ratusza, który spalił się całkowicie. W roku 1822 było jeszcze 10 pożarów, po których przystąpiono do odbudowy. Rynek wraz z ratuszem zachowały oryginalne położenie. W 1823 roku mieliśmy już nowy ratusz, który w takiej postaci stoi do dnia dzisiejszego. Został on zbudowany większy, cały murowany, a dach pokryty został dachówką. W roku 1866 przeprowadzona została renowacja. Ratusz pokryto nowym tynkiem. Większy remont przeprowadzono w 1913 roku, przebudowano wnętrze i pomalowano je, na zewnątrz budynek został otynkowany i pomalowany na kolor żółty. Do ponownego użytku został oddany 13 listopada tegoż roku. W latach 30. XX w. podjęto decyzję o rozbudowie naszego miasta. Zmiany miały dotyczyć również naszego ratusza. Według nowych planów obecny budynek ratusza miał zostać zburzony, a w jego miejscu miał zostać wybudowany nowy, większy. Przez rozpoczęcie II wojny światowej nie zrealizowano tego planu i ratusz pozostał niezmieniony do dnia dzisiejszego. W styczniu 1945 roku po wkroczeniu żołnierzy radzieckich budynek ratusza nie ucierpiał. Po przejęciu Pyskowic (do 1945 Peiskretscham) przez władze Polskie, ratusz nadal służył jako siedziba władz miasta, do roku 1996, kiedy to przeniesiono się do zaadoptowanego jako Urząd Miasta, budynku po byłym hotelu robotniczym. Podczas użytkowania przez te wszystkie lata wygląd zewnętrzny ratusza nie zmienił się, dokonano jedynie niewielkich zmian wewnątrz budynku. Pod koniec lat 90. XX w. przeprowadzony został remont generalny dachu i elewacji. Od roku 2003 w pomieszczeniach ratusza przygotowywane są wystawy, na których możemy poznać historię naszego miasta i regionu. W budynku znajduje się również Galeria „PODcień", która pokazuje prace artystów nie tylko z naszego miasta, ale i z całego regionu.

Poniższe materiały pochodzą z prywatnych zbiorów Rolanda Skubały.