TARGOWISKO OTWARTE DLA WSZYSTKICH HANDLUJĄCYCH

2020-05-11

Informujemy, że w najbliższą środę (13.05.2020 r.) targowisko miejskie zostanie otwarte dla wszystkich osób handlujących. Przypominamy, że na teren placu targowego będą wpuszczane wyłącznie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe.  W tym tygodniu zostanie umożliwiona sprzedaż zarówno na tzw. górnej płycie targowiska jak i dolnej. Zalecamy by osoby handlujące innymi towarami niż żywność i artykuły ogrodnicze zajmowały miejsca targowe na dolnej płycie przy ul. Armii Krajowej. Otwarte zostaną 3 bramy wjazdowe tj. od ul. Armii Krajowej, ul. Wielowiejskiej na górnej płycie oraz ul. Strzelców Bytomskich.

TARGOWISKO OTWARTE DLA WSZYSTKICH HANDLUJĄCYCH

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas targu:

 • wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował od godziny 5.30; 
 • nie obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych;
 •  kupujący  będą mogli wejść przez bramę od strony ul. Strzelców Bytomskich, natomiast wyjść przez bramy przy  ul. Armii Krajowej i Wielowiejskie (górna płyta targowiska); wejście od strony ul. Wielowiejskiej (na dolną płytę targowiska) będzie zamknięte;
 • na teren targowiska będą wpuszczane jedynie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe;
 • zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy jest możliwe  kiedy miejsce prowadzenia sprzedaży  jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • z toalety znajdujące się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska;
 • zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 13.00; po każdym dniu targowym cała przestrzeń handlowa będzie każdorazowo dezynfekowana;
 • limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, nad przestrzeganiem limitów będzie czuwać Straż Miejska;
 • w razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte decyzją burmistrza bądź powiatowego inspektora sanitarnego.