TARGOWISKO OTWARTE DLA WSZYSTKICH HANDLUJĄCYCH

2020-05-19

Informujemy, że w najbliższą środę (20.05.2020 r.) targowisko miejskie pozostanie otwarte dla wszystkich osób handlujących. Przypominamy, że na teren placu będą wpuszczane wyłącznie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe.  Otwarte zostaną 4 bramy wjazdowe.

Targowisko miejskie - komunikat

Najważniejsze zasady obowiązujące na terenie targu:* osoby handlujące mogą wjeżdżać od godziny 5.30,


* na teren targowiska będą wpuszczane jedynie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe,

 

* stosowanie przyłbicy przez sprzedających jest możliwe, kiedy miejsce prowadzenia sprzedaży  jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną,

 

* produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające, towar jest podawany wyłącznie przez sprzedawcę,

 

* kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m),


* z toalety znajdującej się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska,


* zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 13.00, po dniu targowym cała przestrzeń handlowa będzie dezynfekowana,

 

*nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa będzie czuwać Straż Miejska.