TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

2018-10-09

Dzięki kolejnym pozyskanym środkom zewnętrznym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, rozpoczęła się termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.

TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU


Wykonawcą zadania jest firma TERMO GARBACKI Garbacki Dawid z siedzibą w Bytomiu, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Koszt wykonania zadania to 1 300 000,00 zł, a prawie 900 000,00 zł pokryje dofinansowanie.
Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na połowę grudnia br.