Test syren alarmowych 22 listopada

2022-11-17

Informujemy, że 22 listopada 2022r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony
wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania
i alarmowania ludności.

Ikona syreny/tuby alarmowej emitującej dźwięk, pomarańczowe tło

Syreny w ramach testu emitować będą dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Prosimy traktować sygnały zgodnie z ich rolą - to ćwiczenia, a nie rzeczywiste zagrożenie.