"TRANSPORT W MIEŚCIE"

2010-11-10

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY Koło Miejskie w Gliwicach serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte dla mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego pt. "TRANSPORT W MIEŚCIE", które odbędzie się 17 listopada br. o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka w Gliwicach przy ul. Studziennej 6. 


W programie przewidziano:

1. Wykład wprowadzający - Prof. nadzw. Politechniki Śląskiej Kazimierz Kłosek, Kierownik Katedry Dróg i Mostów. Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia: ♦ Rozwój motoryzacji i jego skutki ♦ Polityka transportowa w mieście ♦ Komunikacyjna pojemność obszaru ♦ Zarządzanie ruchem ♦ Ocena oddziaływania dróg na środowisko.

2. Dyskusja z udziałem mieszkańców oraz zaproszonych gości: przedstawicieli samorządu i instytucji odpowiedzialnych za rozwiązania transportowe w mieście, działaczy samorządowych i reprezentantów organizacji pozarządowych. Dyskusja będzie moderowana przez psychologa.