TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO IV

2009-08-27

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się na placu przy ul. Szopena w dniu 31 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 10.00. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO


1. CEL TURNIEJU

- popularyzacja tenisa stołowego,

- zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży podczas wakacji,

- podnoszenie sprawności fizycznej

- rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez sport

2. ORGANIZATOR
Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

3. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dn. 31.08.2009r. na placu przy ul. Szopena o godz. 10.00

4. UDZIAŁ
W turnieju mogą startować dzieci i młodzież z terenu Pyskowic i okolic.
Turniej zostanie rozegrany z podziałem na kategorie wiekowe:
- dzieci ze szkół podstawowych
- młodzież gimnazjalna,
- młodzież ponadgimnazjalna
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do zgłaszających się uczestników.

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie do dn. 28.08.09r. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie, nr tel. 332 60 77

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Organizator planuje prowadzić turniej systemem pucharowym, uproszczonym „do dwóch przegranych spotkań".
Ostateczny system rozegrania, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób
i ustalony zostanie w dniu zawodów.

7. SĘDZIOWANIE
Organizator zabezpiecza sędziego głównego, który prowadzi tabele turniejowe i nadzoruje przebieg zawodów.

8. NAGRODY
Za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii - nagrody rzeczowe

9. UWAGI KOŃCOWE
- turniej zostanie rozegrany przy korzystnych warunkach atmosferycznych,
- turniej zostanie rozegrany jeżeli co najmniej 10 osób dokona zgłoszenia,

- za wypadki zaistniałe w czasie turnieju oraz za rzeczy utracone Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.