Uchodźcy potrzebują pracy. Zbieramy oferty

2022-03-31

W naszym mieście przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Głównie są to kobiety z dziećmi. Ich sytuacja powoli się stabilizuje. Mają dach nad głową, dostęp do opieki społecznej i medycznej, dzieci w większości poszły do szkół. Ale kolejnym krokiem w tej trudnej sytuacji musi być znalezienie pracy, a wraz z nią szansy na usamodzielnienie.

Ulotka - na biały, tel w górnym prawym rogu napis w niebieskim i żółtym kolorze Pyskowice dla Ukrainy, pod nim napis Zgłoś ofertę pracy.  Z lewej strony schematyczny formularz i długopis.

Zwracamy się więc z prośbą do pracodawców z Pyskowic i okolic do zgłaszania ofert pracy dla osób z Ukrainy. Przyjmowane są na adres mailowy: work4ukr@ops.pyskowice.pl. Mile widziane będą oferty w każdym wymiarze czasu pracy. Trafią one do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, który pozostaje w stałym kontakcie z uchodźcami przebywającymi w naszym mieście.

Należy jednocześnie podkreślić, że nasze działania są jedynie uzupełnieniem kompleksowych działań podejmowanych w tym zakresie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.