ULGI DLA PYSKOWICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

2020-04-09

Pyskowice nie zostawiają lokalnych przedsiębiorców – najemców  gminnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Pyskowice bez pomocy w tych trudnych czasach. Burmistrz Miasta Pyskowice zdecydował o wprowadzeniu programu wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa utraciły klientów, zlecenia, dochody lub zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Z obniżki lub całkowitego umorzenia czynszu (bez kosztów eksploatacyjnych) będą mogli skorzystać najemcy komunalnych lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, w szczególności najemcy salonów fryzjerskich, kosmetycznych, handlu detalicznego i sklepów, które z uwagi na wprowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić normalnej działalności.

ULGI DLA PYSKOWICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Obniżki mogą być udzielane począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

  • Przedsiębiorcy branż, którzy zgodnie z przepisami prawa mają lub będą mieli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmujący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice, mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w całości.
  • Przedsiębiorcy, których działalność nie jest lub nie będzie zakazana zgodnie z przepisami prawa, wynajmujący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50% jeżeli obroty przedsiębiorcy spadły o co najmniej 50%.
  • Inni przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą a ich działalność nie jest lub nie będzie zakazana zgodnie z przepisami prawa, wynajmujący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 30%.

 

Ulgi będą udzielane najemcom na ich wniosek, w którym powinny zostać przedstawione informacje uzasadniające jego złożenie wraz z załącznikami tj:

- formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

- dokumenty/ sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej za okres styczeń, luty, marzec 2020 – przedstawione z rozbiciem na miesiące,

- dokumenty/ sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej obrazującej utratę płynności finansowej w okresie za który ma zostać przyznana ulga.

 

Zmiana czynszu w wyniku dokonanej obniżki nie będzie stanowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie jednostronnego oświadczenia woli.

Wniosek należy złożyć należy drogą elektroniczną na adres: info@pyskowice.pl

 Więcej informacji na temat ulgi w zakładce KORONAWIRUS.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Pyskowice