Ulica Lokalna oddana do użytku

2020-11-04

2 listopada zostały dokonane ostatnie odbiory techniczne ulicy Lokalnej. Ulica stanowi nowe połączenie między drogą wojewódzką nr 901 (ul. Poznańska) i drogą powiatową nr 2905S (ul. Wyzwolenia).

Zdjęcie nowej ulicy Lokalnej. Na pierwszym planie węzeł z ul.Wyzwolenia, na dalszym przebieg drogi w kierunku ul.Poznańskiej

Po kilku miesiącach prac na długości blisko kilometra powstała droga z oświetleniem i odwodnieniem. Pojawił się  ciąg pieszy i cztery zatoki autobusowe. Inwestycja obejmowała też wykonanie skrzyżowania na włączeniu do ul. Wyzwolenia.

 

Ulica Lokalna będzie alternatywnym połączeniem drogi na Brynek i w przeciwnym kierunku, do Gliwic, a drogą wojewódzką, łączącą Pyskowice z Wielowsią i dalej – z Zawadzkiem w województwie opolskim. Dzięki tej realizacji tereny mieszkalne zostały dobrze skomunikowane ze strefą inwestycyjną przy ul. Poznańskiej. Realizacja wpłynie  również na wyprowadzenie ruchu z centrum, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa.

 

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków: Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych,  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Budowa  ulicy  Lokalnej  w Pyskowicach  - (950 mb)”.

 

Całkowity koszt projektu to:  5 549 653,00 zł.

  • Dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 626 782,00 zł.
  • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 482 503,00 zł
  • Dofinansowano ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 333 333,00 zł.