Ulica Wyzwolenia do remontu

2022-06-23

Zarząd Dróg Powiatowych, administrator drogi nr 2905S - ul. Wyzwolenia, podpisał umowę na remont odcinka tejże od ul.Lokalnej do granicy ze Zbrosławicami. Prace, korzystające z dofinansowania m.in. miasta Pyskowice, powinny rozpocząć się niebawem i potrwać do jesieni. W związku z robotami należy spodziewać się utrudnień.

Mapa konturowa z zaznaczonym odcinikem ul. Wyzwolenia do remontu

Planowany do remontu fragment jest w złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie ok. 1430 metrów bieżących drogi i polegać będzie na wymianie nawierzchni – asfaltobetonową zastąpi warstwa z masy mineralno – bitumicznej. Wykonawcą będzie OLS sp. z o.o. z Lublińca, która wygrała przetarg na zadanie.

Koszt prac to 1 158 588,66 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 579 294 zł oraz budżetu miasta Pyskowice na sumę 400 000 zł. Pozostałą część wydatku pokrywa powiat gliwicki.

Termin realizacji zadania upływa 7 października br.