ULTRASONOGRAF DLA SZPITALA

2012-07-25

Stowarzyszenie „Pyskowickie Narodziny", działające na rzecz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, przekazało w użytkowanie tej placówce nowoczesny ultrasonograf. Urządzenie zostało zakupione z pieniędzy przekazywanych w formie darowizn i 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w 2011 roku ze środków Stowarzyszenia zakupiono i przekazano do użytkowania aparat do bezinwazyjnego pomiaru poziomu bilirubiny u noworodków oraz nowoczesne wózki zabiegowe.