UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – DOTACJA I SPOTKANIA

2017-09-14

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach otrzymał dotację na zakup sprzętu multimedialnego: laptopa z oprogramowaniem, projektora oraz ekranu projekcyjnego. Dotacji udzieliło Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich CRIS z siedzibą w Rybniku w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Społecznych – Śląskie Lokalnie” na projekt „Krok w nowoczesność”. Sprzęt został zainstalowany w siedzibie U.T.W (Miejska Biblioteka Publiczna) i będzie służył jako m.in. pomoc w działaniach administracyjno-biurowych oraz do wizualizacji i prezentacji wykładów oraz spotkań tematycznych. W ramach projektu „Krok w nowoczesność” we wrześniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się spotkania tematyczne prowadzone przez wolontariuszy, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Harmonogram i tematyka spotkań, a także pozostałe informacje nt. działalności U.T.W. w Pyskowicach dostępne są w zakładce: DlaSeniorów/UniwersytetTrzeciegoWieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach - logo