Ankieta oceny zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Herb Miasta Pyskowice
ANKIETA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH
Szanowni Państwo,
dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, zależy nam na poznaniu Państwa opinii w kwestii dotychczasowej współpracy z Urzędem. Dołożymy starań, by przedstawione przez Państwa uwagi wpłynęły na poprawę funkcjonowania Urzędu oraz przyczyniły się do wzrostu poziomu satysfakcji ze świadczonych usług.
Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania
1. Jak często załatwia Pan(i) sprawę w Urzędzie?2. Proszę podać nazwę wydziału (referatu) oraz dzień, w którym załatwiał(a) Pan(i) ostatnio sprawę:
3. Czy w trakcie wizyty w Urzędzie udało się Panu(i) załatwić sprawę?
4. Z jakimi trudnościami zetknął(ęła) się Pan(i) w trakcie wizyty w Urzędzie? Proszę wybrać i/lub wpisać, jakie?


5. Jak ogólnie ocenia Pan(i) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego?
6. Jak ocenia Pan(i) wiedzę i kompetencje urzędników?
7. Jak ocenia Pan(i) szybkość rozpatrywania spraw?
8. Co Pana(i) zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić działanie Urzędu? Proszę wybrać i/lub wpisać, jakie?
9. Czy uważa Pan(i) że Urząd Miejski w Pyskowicach jest instytucją przyjazną Interesantom?


METRYCZKA:
Miejsce zamieszkania:


Płeć:

Wiek:Wykształcenie: