Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO AUDYTU I KONTROLI

32 332 60 28

e-mail:

e.lapucha@pyskowice.pl

audyt@pyskowice.pl

j.bienkowska@pyskowice.pl

pok. 208 (I piętro)

Do zakresu zadań Biura Audytu i Kontroli należy:

- Prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Burmistrzem Miasta; realizacja zadań audytowych w celu wspierania Burmistrza Miasta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, sporządzanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego; realizacja zadań doradczych na wniosek Burmistrza Miasta bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki; współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi; opracowywanie projektów planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta; przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza rocznego planu kontroli; przeprowadzanie kontroli doraźnych, poza planem, zleconych przez Burmistrza Miasta; sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli; monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę