Dowody osobiste

Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe zasady wydawania i nowy wzór dowodu osobistego. Nowością jest możliwość składania wniosków w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski oraz przez internet. Format i wymiary dowodu osobistego pozostają bez zmian. Nowe dokumenty nie zawierają już niektórych danych. Zniknęły informacje dotyczące miejsca zameldowania, koloru oczu i wzrostu. Nie ma też zeskanowanego podpisu właściciela dokumentu. Pojawiła się za to informacja o obywatelstwie.

 

Nowa fotografia
Zdjęcia w dowodach osobistych są takie same, jak w paszportach. Prawidłowe zdjęcie to kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm i dobrej ostrości, wykonana na jednolitym, jasnym tle. Ma odwzorowywać naturalny kolor skóry i obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii. Zdjęcie powinno pokazywać wyraźnie oczy – zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ponadto fotografia powinna być aktualna – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Dotychczasowe dowody zachowują ważność
Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza, że dotychczasowe należy wymienić. Z wnioskiem o nowy dowód osobisty powinny występować jedynie osoby, których dane zawarte w dokumencie zmieniły się, termin ważności ich dowodu osobistego upłynął, bądź będzie to ich pierwszy dowód. Dotyczy to także sytuacji zgubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentu. Bez względu na datę wydania, po 1 marca 2015 r. dowód osobisty nie potwierdza już miejsca zameldowania. Oznacza to, że zmiana adresu zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego. Dotychczasowe dowody zachowują ważność do daty wskazanej w dowodzie.

 

W urzędzie albo w domu
Od 1 marca 2015 r. sami możemy zdecydować, gdzie i w jaki sposób chcemy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Jeśli tradycyjnie (w formie pisemnej), to w dalszym ciągu musimy zrobić to osobiście, ale wniosek możemy złożyć w dowolnym urzędzie na terenie kraju. Możemy to także zrobić w formie wniosku elektronicznego – przez internet. W tym przypadku konieczne jest jednak uwierzytelnienie wniosku podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do elektronicznego wniosku konieczne jest dołączenie fotografii w postaci pliku o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Natomiast bez względu na formę złożenia wniosku, gotowy dokument trzeba osobiście odebrać wyłącznie w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Tylko w szczególnych przypadkach dowód może odebrać pełnomocnik.

 

Więcej informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach p. 112 (parter), tel. (32) 332 60 23, e-mail: e.maj@pyskowice.pl.