Harmonogram dyżurów Rady Seniorów Miasta Pyskowice

Od lutego 2023 r. następuje zmiana sposobu prowadzenia dyżurów przez członków Rady Seniorów Miasta Pyskowice. Będą je pełnić w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Bibliotece Miejskiej w Pyskowicach w godzinach od 16.00 do godz. 17.00. 

  • 02.02.2023 r. - Anna Golik, Regina Pocześniok
  • 02.03.2023 r. - Stanisława Kwolek, Jan Sadkowski
  • 06.04.2023 r. - Bożena Nowak, Danuta Bronkowska
  • 04.05.2023r. - Ludomira Bytnar, Teresa Gorczyca
  • 01.06.2023 r. Danuta Sąsiadek, Stanisława Kwolek