Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Nieodpłatna pomoc prawna

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015r. poz. 1255) z dniem 4 stycznia 2016 r. uruchomiony został PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

 

Punkt zlokalizowany jest w Pyskowicach w Urzędzie Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich 3 na parterze, i czynny jest:

 • poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 11.30-15.30
 • czwartek w godzinach 13.30-17.30
 • piątek w godzinach 9.00-13.00

 

Wyjątki:

 • 1 stycznia – punkt nieczynny
 • 4 stycznia – punkt czynny w godzinach 9.30-17.30
 • 2 kwietnia - punkt nieczynny
 • 5 kwietnia - punkt czynny w godzinach 9.30-17.30
 • 30 kwietnia - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 1, 3 i 31 maja - punkt nieczynny
 • 2 maja - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 4 maja - punkt czynny w czodzinach 7.30-13.30
 • 28 maja - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 13 sierpnia - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 15 sierpnia - punkt nieczynny
 • 31 października - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 1 listopada - punkt nieczynny
 • 24 grudnia - punkt czynny w godzinach 8.00-14.00
 • 25 i 26 grudnia - punkt nieczynny
 • 27 grudnia - punkt czynny w godzinach 8.30-15.30
 • 28 grudnia - punkt czynny w godzinach 8.00-15.00

 

Więcej o nowym systemie darmowej pomocy prawnej można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1). której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 

2). która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 

3). która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693), lub

 

4). która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 

5). która nie ukończyła 26 lat, lub

 

6). która ukończyła 65 lat, lub

 

7). która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę