Nieodpłatna pomoc prawna

Ważna informacja

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatną mediację przyjmowane są mailowo ( npp@starostwo.gliwice.pl), online (https://np.ms.gov.pl/zapisy) oraz telefonicznie, pod nr tel. 32 338 37 29, w następujących terminach:

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30,

czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30,

piątek w godzinach od 7.30 do 13.30.

Ponadto osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową, nie mogą przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

W powyższych przypadkach sposób zgłoszenia na dyżury pozostaje bez zmian.

Porady prawne baner 1

Nieopłatne poradnictwo prawne obujmuje:

 • poradnictwo rodzinne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej,
 • dla bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów,
 • praw dziecka,
 • praw pacjenta,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.