Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Opłata skarbowa

Jak dokonać opłaty skarbowej?

Załatwiając sprawy w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, można wpłacać pieniądze kasie ( I piętro, p.201) czynnej w godzinach pracy Urzędu lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy:

PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

 

Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia musi zostać dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie lub banku).

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH!

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że z dniem 1 marca br. zmienia operatora bankowego. Obsługę bankową budżetu gminy będzie prowadził Bank PKO BP S.A. W związku z tym od 1 marca obowiązywać będą nowe numery kont bankowych.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych, w tym:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- podatku rolnego, leśnego,

- opłaty za posiadanie psa,

 • opłaty skarbowej,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy,
 • trwałego zarządu,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • opłaty adiacenckiej.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • wadiów,
 • kaucji gwarancyjnych.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 61 1020 2528 0000 0902 0480 4870 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu czynszów za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych winny być przekazywane na indywidualne numery rachunków bankowych. Informacje o nowych indywidualnych numerach rachunków bankowych zostaną przekazane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Prosimy o czujność i dokładne sprawdzanie numerów kont przed zrobieniem przelewów na rzecz Gminy Pyskowice celem uniknięcia pomyłek. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę