Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Opłata skarbowa

Jak dokonać opłaty skarbowej?

Załatwiając sprawy w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, można wpłacać pieniądze kasie ( I piętro, p.201) czynnej w godzinach pracy Urzędu lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy:

PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

 

Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia musi zostać dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie lub banku).

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH!

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że z dniem 1 marca br. zmienia operatora bankowego. Obsługę bankową budżetu gminy będzie prowadził Bank PKO BP S.A. W związku z tym od 1 marca obowiązywać będą nowe numery kont bankowych.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych, w tym:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- podatku rolnego, leśnego,

- opłaty za posiadanie psa,

 • opłaty skarbowej,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy,
 • trwałego zarządu,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • opłaty adiacenckiej.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • wadiów,
 • kaucji gwarancyjnych.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 61 1020 2528 0000 0902 0480 4870 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu czynszów za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych winny być przekazywane na indywidualne numery rachunków bankowych. Informacje o nowych indywidualnych numerach rachunków bankowych zostaną przekazane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Prosimy o czujność i dokładne sprawdzanie numerów kont przed zrobieniem przelewów na rzecz Gminy Pyskowice celem uniknięcia pomyłek. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę