Profil Zaufany

Biuro Informatyki
III piętro, pok. 320
tel. 32 332 60 17


Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym.

Profil zaufany można założyć przez INTERNET (bez wychodzenia z domu) oraz przez PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO EPUAP. 

 1. Przez INTERNET, PROFIL ZAUFANY można założyć na 1 z 3 sposobów:

 • za pomocą internetowego konta bankowego

Konto bankowe można wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany możesz także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.

Jak to zrobić:

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.

 • za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Jeżeli masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną na stronie wyboru sposobu uzyskania profilu zaufanego wybierz opocję e-dowód i postępuj dalej jak w podanej tam instrukcji. Uwaga! Ta opcja wymaga posiadania oprócz nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną także czytnika umożliwiającego połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) oraz zainstalowanego wcześniej  oprogramowania e-dowodu.

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Uwaga! Ta opcja wymaga zaistalowanego wcześniej oprogramowania PZ Signer. Upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację PZ Signer. Jeśli nie - pobierz aplikację odpowiednią dla twojego systemu: Windows 32-bit 64-bit | Mac | Linux

Jak to zrobić:

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Kliknij Zarejestruj się.
 3. Wypełnij formularz (zapamiętaj identyfkkator użytkownika i hasło) 
 4. Kliknij Zarejestruj się.
 5. Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
 6. Wyświetli się kolejny komunikat, który potwierdzi, że twój wniosek o profil zaufany został pomyślnie złożony. Pojawią się 2 opcje do wyboru: Wyświetl listę punktów potwierdzających oraz Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanymKoniecznie wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym.
 7. Uruchom aplikację PZ Signer.
 8. Kliknij Rozpocznij proces podpisu.
 9. Kliknij Przejdź do podpisu (okienko Krok 4 w aplikacji). Poczekaj, aż pojawi się możliwość wyboru/wskazania certyfikatu kwalifikowanego (Krok 5).
 10. Kliknij Podpisz dokument (Krok 6).
 11. W nowym oknie wprowadź PIN.
 12. Potwierdź wykonanie kroków w aplikacji PZ Singer (Krok 7).
 13. Wrócisz do przeglądarki internetowej. Kliknij Potwierdź wykonanie kroków.

UWAGA! Każdy kto zarejestrował konto na stronie profilu zaufanego, ale nie potwierdził profiu zaufanego (zapomniał lub nie zdążył odwiedzić punktu potwierdzjącego, nie udało mu się podpisać wniosku podpisem kwalifikowanym, nie udało się potwierdzić profilu dowodem osobistym) nie musi  się na nowo rejestrować. Może po zalogowaniu się identyfikatorem użytkownika i hasłem, które podał przy rejestracji:

 • złożyć kolejny wniosek o profil zaufany i podpisać go kwalifkowanym podpisem elektronicznym (opcja "złóż nowy wniosek"),
 • potwierdzić profil zaufany e-dowodem osobistym.

 2. Aby utworzyć PROFIL ZAUFANY przez PUNKT  POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO EPUAP, należy:

 1. Założyć konto na portalu https://pz.gov.pl/ (założenie konta powoduje automatyczne wygenerowanie wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego).
 2. Osoby, które posiadają już konto na portalu https://pz.gov.pl/, ale z różnych przyczyn nie mają aktywnego Profilu Zaufanego, po zalogowaniu do systemu, na zakładce „Mój profil zaufany” mogą złożyć wniosek o utworzenie Profilu Zaufanego.
 3. W terminie do 14 dni od wysłania wniosku udać się do Punktu Potwierdzającego zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, aby potwierdzić swoją tożsamość. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Punkt jest czynny w:
poniedziałek - czwartek  w godzinach od 7:30 do 15:30,
piątek w godzinach od 7:30 do 13:30.

Informacja telefoniczna - 32 332 60 17.


Czym jest profil zaufany

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.