Skład Rady Seniorów Miasta Pyskowice

Prezydium Rady Seniorów Miasta Pyskowice

 

Przewodnicząca - Teresa Gorczyca

Zastępczyni Przewodniczącej -  Danuta Sąsiadek

Sekretarz - Bożena Nowak

 

Członkowie

 

Danuta Bronkowska

Ludomira Bytnar

Anna Golik

Stanisława Kwolek

Regina Pocześniok

Jan Sadkowski

Grupa starszych osób, same kobiety z jednym mężczyzną, przodem do obiektywu, w oficjalnych stojach