Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA 

   

32 332 60 72

e-mail:

b.kubiak@pyskowice.pl

pok. 318 (II piętro)

 

Naczelnik Wydziału - kierowanie pracą Wydziału

- Reprezentowanie Burmistrza Miasta na umowach nabywania i zbywania nieruchomości, ustanawiania użytkowania wieczystego, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi; składanie w imieniu Gminy wszelkich oświadczeń wymaganych obowiązującymi przepisami dla prawidłowego gospodarowania nieruchomościami na terenie Gminy; wydawanie z upoważnienia Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej dotyczących podziałów nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozgraniczania nieruchomości, opłat adiacenckich; organizowanie pracy wydziału, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; współpraca z Radą Miejską, opracowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przygotowywanie materiałów sesyjnych; realizacja planu rzeczowo-finansowego wydziału; obsługa programu komputerowego VEWID v.6.1 

 

32 332 60 58

e-mail:

e.marszalek@pyskowice.pl

pok. 332 (II piętro)

 

- Prowadzenie postępowań w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości; prowadzenie postępowań w zakresie opłat adiacenckich oraz prawa pierwokupu; zbywanie i nabywanie nieruchomości niezabudowanych; zbywanie działek przyległych; prowadzenie spraw zamiany nieruchomości; prowadzenie procedury w zakresie ustalania odszkodowań za drogi.

 

32 332 60 74

e-mail:

e.skolik@pyskowice.pl

pok. 320 (II piętro)

- Prowadzenie spraw wydzierżawiania gruntów na cele rolne i nie rolne; sprawozdawczość GUS -u z zakresu rolnictwa, leśnictwa itp.; współpraca z ARiMR w zakresie udzielania pomocy rolnikom ubiegającym się o dotacje z UE; przeprowadzanie kontroli gospodarstw rolnych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia; współpraca z WODR w Mikołowie oraz innymi jednostkami wykonującymi zadania dla rolnictwa; kontrole stanu zagospodarowania gruntów gminnych; kontrola wpływów i egzekucja należności z tyt. dzierżaw; zbywanie garaży.

 

32 332 60 75

e-mail:

k.kornas@pyskowice.pl

pok. 321 (II piętro)

 

 

- Regulacje stanów prawnych nieruchomości; przygotowywanie materiałów i prowadzenie postępowań w zakresie komunalizacji mienia; sprawy uwłaszczeń osób prawnych i osób fizycznych; regulacje własnościowe wspólnot mieszkaniowych; ustanawianie służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

32 332 60 70

e-mail:

d.kaminska@pyskowice.pl

pok. 331 (II piętro)

 

 

- Zbywanie lokali mieszkalnych; współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie eliminacji roszczeń z tytułu kaucji mieszkaniowych; przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej Planów Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy; prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego; zbywanie lokali użytkowych; zbywanie nieruchomości zabudowanych.

32 332 60 73

e-mail:

a.piela@pyskowice.pl

pok. 319 (II piętro)

 

- Egzekucja należności Gminy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste oraz rozkładania ceny na raty; prowadzenie działań w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste; sprawy ustanawiania i wykreślania hipoteki na nieruchomościach; obsługa programu komputerowego „Wieczyste użytkowanie"; bieżąca współpraca z BIP; przygotowywanie spraw z zakresu zamówień publicznych; sprawozdawczość finansowa z zakresu wydziału.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę