Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

32 332 60 04

e-mail:

ksiss@pyskowice.pl

j.ziobrowska@pyskowice.pl

pok. 104 (parter)

 

 Naczelnik Wydziału - kierowanie pracą Wydziału

Prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 

32 332 60 78

e-mail:

s.nowak@pyskowice.pl

pok. 103 (parter)

- Współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, zlecanie zadań jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych działających w sferze sportu i rekreacji oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej z zakresu pracy Wydziału, nadzór i kontrola nad działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie sportu, przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzanie masowych imprez sportowych oraz przyjmowanie zawiadomień o ich organizacji, planowanie, sprawozdawczość i obsługa finansowa Wydziału w zakresie kultury fizycznej oraz funduszu „korkowego", realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: ustalania potrzeb oraz bieżącej koordynacji działań profilaktycznych na terenie szkół, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdów/wycieczek organizowanych przez Wydziału
 

32 332 60 77

e-mail:

b.kikut@pyskowice.pl

pok. 102 (parter)

 

- Sprawy związane z organizacją imprez miejskich – ubezpieczenia, zezwolenia dotyczące organizacji imprez masowych, nadzór i kontrola nad działalnością instytucji kultury, organizacja i nadzorowanie wypoczynku w mieście w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w szczególności: inicjowanie i organizacja wycieczek/wyjazdów, wyszukiwanie atrakcyjnych miejsc, rezerwacje, ustalanie opieki (umowy), wyłanianie najkorzystniejszej formy przewozowej (umowa), sprawozdawczość, sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką, prowadzenie rejestru instytucji kultury, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: nadzoru nad prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych, zawierania umów z osobami fizycznymi i podmiotami realizującymi zadanie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdów/wycieczek organizowanych przez Wydziału

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę