Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

32 332 60 53

e-mail:

a.cichorz@pyskowice.pl

pok. 317 (II piętro)

 

Naczelnik Wydziału

- organizowanie pracy wydziału;
- koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach;
- nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań
  wymienionych  w zakresie działań wydziału;
- zawieranie umów z zakresu działań wydziału wraz z
  Sekretarzem Miasta;
- realizacja planu rzeczowo - finansowego wydziału.

 

32 332 60 51

e-mail: 

p.denisiewicz@pyskowice.pl

pok. 315 (II piętro)

 Zastępca Naczelnika Wydziału

- nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego;
- zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele
  administracyjne;
- prowadzenie spraw dotyczących ppoż;
- prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu;
- prowadzenie spraw dotyczących herbu i innych symboli
  miasta;
- bezpośredni nadzór nad pracą pracowników BOI  oraz
  pracowników obsługi;
- pełnienie zastępstwa za naczelnika w czasie jego
  nieobecności.

 

32 332 60 00

e-mail:

biuro@pyskowice.pl

pok. 107 (parter)

Biuro Obsługi Interesanta

- udzielanie informacji o zakresie działania wydziałów
  i sposobie załatwiania spraw; przyjmowanie podań;
  weryfikacja kompletności dokumentów;
- prowadzenie spraw dot. petycji

 

32 332 60 20

e-mail:

a.ziobro@pyskowice.pl

pok. 215 (I piętro)

 

- obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy
  oraz Sekretarza Miasta;

32 332 60 54

e-mail:

m.inglot@pyskowice.pl

pok. 315a (II piętro)

 

- prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych;
- prowadzenie spraw bhp;
- opracowywanie Planu Zamówień Publicznych i
  sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału;
- prowadzenie spraw dot. budżetu miasta z zakresu
  działania Wydziału;
- rozliczanie dotacji celowych przekazanych z budżetu
  państwa na realizacje zadań zleconych gminie
  ustawami;
- prowadzenie spraw dot. gospodarki lokalami
  mieszczącymi się w budynku UM;
- prowadzenie spraw dot. dostawy mediów do budynku
  UM;

 

32 332 60 52

e-mail:

b.migda@pyskowice.pl

pok. 316 (II piętro)

e.olender@pyskowice.pl

 

 

- prowadzenie spraw kadrowych kadrowych;
- prowadzenie spraw dot. wpłat na PFRON;
- planowanie budżetu dot. płac

 

- prowadzenie spraw kadrowych;
- opracowywanie projektu regulaminu pracy oraz  
  regulaminu wynagradzania Urzędu;
- sporządzanie wniosków w sprawie oznaczeń i orderów

 

32 332 60 57

e-mail:

j.michalska@pyskowice.pl

pok. 333 (II piętro)

 

- opracowywanie projektów aktów wewnętrznych
  związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
  realizacja planu kontroli Wydziału;
- prowadzenie spraw dot. szkoleń i dokształcania
  pracowników Urzędu;
- prowadzenie spraw dot. rekrutacji i naborów na wolne
  stanowiska urzędnicze

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę