URZĄD STATYSTYCZNY - LIKWIDACJA ODDZIAŁU

2013-04-11

Na podstawie zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca br. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach, z dniem 1 kwietnia br. zlikwidowano Oddział w Gliwicach. Zadania związane z obsługą jednostek w zakresie sprawozdawczności ststystycznej oraz obsługą interesantów zlikwidowanego Oddziału w Gliwicach przejmuje Oddział w Bytomiu, ul. Moniuszki 26A. Zadania w zakresie badań ankietowych bedą prowadzone przez Wydział Badań Ankietowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 6, który będzie realizował ww. badania na terenie powiatu gliwickiego oraz miast na prawach powiatu - Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze.