ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA REZERWACJĘ STANOWISKA (MIEJSCA) SPRZEDAŻY NA TARGOWISKU MIEJSKIM

2019-12-27

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za rezerwację stanowiska (miejsca) sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach. Opłata ta będzie wynosiła 129,15 zł brutto (tj. 105,00 zł netto + 23%VAT).
Jednocześnie przypominamy, że ww. należność winna być wpłacana na konto Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w banku PKO Bank Polski S. A., nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953, z góry do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Więcej informacji w zakładce TARGOWISKO.