Utrudnienia na Sikorskiego wciąż trwają

2021-10-12

Przeciąga się naprawa sieci kanalizacyjnej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i powiązane z nią utrudnienia w ruchu. Z wyjaśnień inwestora, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, wynika, że utrudnienia przeciągną się daleko poza zakładany pierwotnie termin. Przyczyną są nieplanowane prace dodatkowe, spowodowane niestabilnością gruntu i względami bezpieczeństwa.

Początkowo zakończenie przedsięwzięcia planowano na dwa tygodnie, potem termin przesunął się się na koniec września. Nowego, nawet w przybliżeniu, pytane o to przez nas PWiK już nie podaje.

- Wykonawca przerwał realizację prac w związku z warunkami gruntowymi uniemożliwiającymi ich kontynuowanie na odcinku do studni. Przed wznowieniem realizacji niezbędne jest wykonanie odwiertu geologicznego, projektu zabezpieczenia wykopu oraz operatu rzeczoznawcy budowlanego i geodety. Prace przygotowawcze, prowadzone w chwili obecnej, są sprawą najważniejszą i niezbędną do kontynuowania robót z zachowaniem bezpieczeństwa pracy oraz infrastruktury będącej w bezpośrednim otoczeniu. Warunkują również dalszy ciąg prowadzenia prac budowlanych – wyjaśnia inwestor w informacji na nasze pytania.